Stats for Exam #1, Chem2030, FS12 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Exam1 Count 195 195 195 195 195 195 Min 1 1.5 0 0 0 18 Max 20 20 20 20 20 99 Average 14.3 15.8 15.1 13.9 13.4 72.6 Stdev 3.8 3.0 5.0 4.3 5.5 17.9