Stats for Exam #2, Chem2030, FS12 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Exam2 Count 189 189 189 189 189 189 MIN 8.5 1 2 1 0 18.5 Max 20 20 20 20 20 98.5 Average 19.24 17.65 15.98 15.34 17.57 85.69 Stdev 1.43 2.66 3.45 3.60 2.83 10.63