Stats for Exam #1, Chem2030, FS13 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Exam1 Count 177 177 177 177 177 177 Avg 14.4 17.9 16.7 16.6 11.8 77.4 Stdev 3.4 3.1 4.3 4.2 6.3 17.1 Min 4.5 1.0 2.0 2.0 0.0 21.5 Max 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 99.0