Stats for Exam #1, Chem2030, FS14 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Exam1 Count 190 190 190 190 190 190 Average 13.9 15.2 17.6 16.5 13.2 76.5 Std. dev. 3.0 4.5 3.2 3.7 4.9 14.8 Min. 4.5 0.0 6.0 4.0 0.0 25.5 Max. 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 99.0